การปลูกหอมแบ่ง

 การปลูกหอมแบ่ง ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ต้องไม่มีน้ำท่วมขังนะครับ  และที่สำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาด และเพียงพอตลอดระยะเวลาการปลูก  ส่วนใหญ่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือใช้น้ำบาดาล 

ลักษณะดิน

·     ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี

·     มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 5.8-6.5

·     สภาพอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียส

 

การเตรียมหัวพันธุ์

·    นำหัวพันธุ์หอมแบ่งมาทำความสะอาดตัดรากเก่า และใบแห้งออก แกะหัวแยกออกมาเป็นกลีบอย่าให้มีรอยแผล หรือรอยถลอก เพื่อให้งอกเร็วขึ้น

·       ตัดปลายยอดของหัวออกเล็กน้อย แล้วเก็บไว้ในที่ชื้น เพื่อใช้ผ้าเปียกสะอาดคลุมไว้ประมาณ 1-2 วัน พื้นที่ 1 ไร่ ใช้พันธุ์  150-200  กิโลกรัม

การเตรียมดิน

·     ไถตากดินไว้ประมาณ 7 วัน แล้วไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง

·       ยกแปลงปลูก กว้าง 1 เมตร ความยาวตามพื้นที่โดยให้มีร่องน้ำระหว่างแปลง กว้าง 30 เซนติเมตร

·      ก่อนปลูกหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้วตามความสามารถที่จะหามาใช้ได้ โดยทั่วไปควรใส่อัตรา 2-4 ตัน/ไร่ เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

วิธีการปลูก

·       รดน้ำในแปลงก่อนปลูกให้ชุ่มพอเหมาะ

·      ระยะปลูกระหว่างต้น 15 เซนติเมตร ระหว่างแถว 15 เซนติเมตร

·      ปลูกโดยใช้กลีบหอมแบ่งกดให้ลึกประมาณ 3 ใน 4 ของหัว คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งแล้วรดน้ำตาม


 

การให้ปุ๋ย

·     ก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

·      หลังปลูก 20-25 วัน หว่านปุ๋ยสูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่ ให้ทั่วแปลง

การให้น้ำ

·     ให้อย่างสม่ำเสมอ ให้น้ำโดยวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

·         ให้น้ำทันทีหลังการปลูกและใส่ปุ๋ยทุกครั้ง

การอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ

.         ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูหอมแบ่งมีหลายชนิดที่สำคัญ และพบทั่วไปในแปลง หอมแบ่ง ได้แก่

แตนเบียนโคมีเซีย

·         ตัวเต็มวัยมีสีดำขยาดเท่ายุง วางไข่ในหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผักหลังจากไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะอาศัยกัดกินภายในนั้นประมาณ 7 วัน แล้วออกมาเข้าดักแด้ภายนอก ดักแด้มีสีน้ำตาล ขนาดเท่ากับเมล็กข้าวสาร แต่ยาวเพียงครึ่งหนึ่ง ทำให้หนอนศัตรูหอมแบ่งไม่กินอาหารและตายในที่สุด

 

โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

โรคเหี่ยว

ลักษณะและอาการ

·         ใบแก่รอบนอกจะเป็นสีเหลือง ภายหลังจะเหี่ยวเหลืองทั้งต้น เมื่อถอนต้นหอมจะหลุดจากดินได้ง่ายเพราะรากและโคนเน่าเปื่อยตรงส่วนโคนที่ติดกับรากจะเป็นสีน้ำตาล ส่วนหัวจะนิ่ม และเน่าลามไปยังส่วนอื่น ๆ ในเวลาอากาศชื้นจะพบเส้นใยสีขาวอมชมพูบนส่วนที่เป็นโรคและบนผิวดินด้วย

การป้องกันกำจัด

·         ปรับดินด้วยปูนขาวหรือปุ๋ยคอก

·         รดน้ำปูนใสอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 5 ส่วน สัปดาห์ละครั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นพืช

·         หลีกเลี่ยงไม่ปลูกพืชซ้ำที่เดิม

·         ถ้าปรากฏต้นที่เป็นโรคควรรีบถอนออกและเผาทำลาย

 

แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

หนอนกระทู้หอม

ลักษณะและการทำลาย

·         ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนวางไข่เป็นกลุ่มสีขาวมีขนปกคลุมอยู่บนใบหอม หนอนวัยแรกจะเจาะ

·         เข้าไปในหลอดหอม ทำความเสียหายรุนแรง ในระยะโตตั้งแต่วัน 3 ขึ้นไป โดยหนอนจะเคลื่อนย้ายกัดกินทุกส่วนของพืช เมื่อหนอนโตเต็มที่เข้าดักแด้ในดิน

การป้องกันกำจัด

·         ได้โดยเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลาย วิธีนี้พบว่าได้ผลดีและลดการระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Gallery..